Disclaimer voor www.graffitishop4u.nl
Algemeen
Graffitishop4u (Kamer van Koophandel 67718094 ) voorstraat 12 3201BB te Spijkenisse, hierna te noemen Hempel Verf & Creatief, verleent u hierbij toegang tot www.graffitishop4u.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Hempel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Vrijwaring
De maker en eigenaar (V.O.F Hempel Verf & Creatief) accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor geleden (gevolg)schade ten gevolgen het gebruik van de aangeschafte producten via Graffitishop4u.nl Wij accepteren tevens geen aansprakelijkheid voor alle andere gevolgen van gebruik van de door ons geleverde producten.

Beperkte aansprakelijkheid
Hempel Verf & Creatief  spant zich in om de inhoud van www.graffitishop4u.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.graffitishop4u.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Hempel.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hempel Verf & Creatief en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hempel, Verf & Creatief behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

© 2012 - 2024 Graffitishop4u | sitemap | rss